คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร | 034-275-030, 034-270-413

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำแฟ้มผลงานด้านศิลปะการออกแบบส่วนบุคคล : "Dec Camp"หมดเขตการรับสมัคร
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาคารศิลป์ พีระศรี 3 เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 034-275-030, 034-270-413 โทรสาร 034-270-412